Barend Verkerk

Barend Verkerk

Advocaat Ondernemingsrecht, Insolventie & Procesrecht

Bekijk volledig profiel »

Jamaal Mohuddy

Jamaal Mohuddy

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Fouad el Houzi

Fouad el Houzi

Ondernemingsrecht, Insolventie en procesrecht

Bekijk volledig profiel »

Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Martine Vidal

Martine Vidal

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Werknemer Amstel Hotel ten onrechte ontslagen wegens gebruik van alcohol op de werkvloer

Onlangs boog de Kantonrechter in Amsterdam zich over het verzoek van een werkgever (Amstel Hotel) tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De werknemer was op staande voet ontslagen wegens alcoholgebruik op de werkvloer. De huisregels van het Amstel Hotel verbieden dit uitdrukkelijk. Bovendien was de betreffende werknemer al een keer gewaarschuwd. Toch […]


Een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag: van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem opgenomen. Met […]


Ragetlie-regel: Rechtsgeldige opzegging door werknemer?

Op grond van artikel 7:667 BW eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege zodra de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangeven. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dus in beginsel eindigen na afloop van de afgesproken duur. Hierop bestaan wel uitzonderingen. Een daarvan is de Ragetlie-regel. Ragetlie-regel De Ragetlie-regel is […]


De beëindigingsvergoeding in het nieuwe ontslagrecht

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem […]


Nieuw ontslagrecht: geen keuze meer voor UWV of kantonrechter

Binnen het geldende ontslagrecht heeft een werkgever, wanneer hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen, in beginsel de keuze om: na verkrijging van een ontslagvergunning bij het UWV, de arbeidsovereenkomst op te zeggen; of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Aan de keuze voor een gang naar het UWV dan wel […]