Kim van Deursen

Kim van Deursen

Advocaat Banking & Finance

Bekijk volledig profiel »

Linde Bremmer

Linde Bremmer

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Martin Hemmer

Martin Hemmer

Advocaat IP & Technology

Bekijk volledig profiel »

Bart Hessel

Bart Hessel

Of Counsel Europees & Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Mickey Engel

Mickey Engel

Advocaat M&A Contracting

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Ontslag om 50 cent: het kan!

Het lijkt nogal overdreven om als werkgever een werknemer te ontslaan wegens diefstal of verduistering van 50 cent. Van dat bedrag kan in de gemiddelde bedrijfscatering immers amper een plakje kaas of worst worden gekocht. Maar is dit wel zo overdreven? De feiten De werkneemster in kwestie werkt sinds mei 2013 als oproepkracht bij een […]


Werknemer Amstel Hotel ten onrechte ontslagen wegens gebruik van alcohol op de werkvloer

Onlangs boog de Kantonrechter in Amsterdam zich over het verzoek van een werkgever (Amstel Hotel) tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De werknemer was op staande voet ontslagen wegens alcoholgebruik op de werkvloer. De huisregels van het Amstel Hotel verbieden dit uitdrukkelijk. Bovendien was de betreffende werknemer al een keer gewaarschuwd. Toch […]


Een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag: van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem opgenomen. Met […]


Ragetlie-regel: Rechtsgeldige opzegging door werknemer?

Op grond van artikel 7:667 BW eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege zodra de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangeven. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dus in beginsel eindigen na afloop van de afgesproken duur. Hierop bestaan wel uitzonderingen. Een daarvan is de Ragetlie-regel. Ragetlie-regel De Ragetlie-regel is […]


De beëindigingsvergoeding in het nieuwe ontslagrecht

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem […]