Vordering op bestuurder of commissaris vervalt als u niet tijdig klaagt!

Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: ‘De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.’ Dit is wat wordt aangeduid als ‘de klachtplicht’. De klachtplicht is in […]


Novelle Herzieningswet: wat wijzigt er? – Deel 2: afbakening DAEB- en niet-DAEB bezit

De Tweede Kamer behandelt momentdeel de Novelle Herzieningswet. Een van de kernpunten van dit wetsvoorstel is de verplichte administratieve of juridische scheiding van het DAEB- en niet-DAEB-bezit van woningcorporaties. In dit deel gaan wij daar kort op in. Met de nadere afbakening van het DAEB bezit wil de wetgever dat bezit inperken en de mogelijkheden […]


Optimaliseer de kansen die een aanbesteding uw bedrijf biedt!

Aanbestedingen bieden belangrijke kansen voor bedrijven om werk te genereren.  Een aanbestedende dienst is aan veel regels gebonden op het moment dat zij een opdracht in de markt zet. Die regels dienen er onder meer toe te waarborgen dat aanbestedende diensten aan marktpartijen een gelijke en eerlijke kans bieden op het verwerven van overheidsopdrachten. Om […]


Het verschil tussen een huurverlengingsoptie en een breekoptie

Het is bepaald niet ongebruikelijk in huurcontracten met betrekking tot bedrijfsruimte op te nemen dat de huurder een optie heeft op verlenging van de huurovereenkomst nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken. In dit verband spreekt men bij winkelruimte nogal eens over vijf jaar + vijf optiejaren. Minder vaak lees je in huurcontracten dat de huurder […]


De vermelding van minimumtarieven voor zelfstandigen in een cao: confrontatie met het mededingingsrecht?

Cao’s bevatten traditioneel afspraken tussen werkgevers en werknemers over salarisschalen en andere beloningselementen voor werknemers. Maar ook de cao gaat met haar tijd mee. Zelfstandigen náást werknemers Tegenwoordig krijgen werknemers binnen een onderneming meer en meer gezelschap van een nieuwe groep medewerkers in de vorm van de zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Deze zzp-ers worden ingehuurd […]