Kim van Deursen

Kim van Deursen

Advocaat Banking & Finance

Bekijk volledig profiel »

Robert Vodegel

Robert Vodegel

Advocaat Ondernemingsrecht / M&A

Bekijk volledig profiel »

Jeroen van den Bos
Sabina Smallegange

Sabina Smallegange

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Thijs Franssen

Thijs Franssen

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Eenheid in markttoezicht ACM vanaf 1 augustus 2014

Sinds 1 augustus is de stroomlijningswet van kracht. Deze moet het instrumentarium en de procedures van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de terreinen van het mededingingstoezicht, het sectorspecifiek markttoezicht en de consumentenbescherming efficiënter, kwalitatiever en effectiever maken. Doordat de ACM is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post […]


Het nieuwe ontslagrecht – Ontslag, wanneer via het UWV?

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Daarmee gaat het Nederlandse ontslagrecht definitief veranderen. De verschillende wijzigingen zullen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd worden. Werkgevers die een ontslagprocedure willen starten, kunnen dit doen bij de kantonrechter of bij het UWV. Wordt er […]


Eigen schuld bij enkel raadpleging van agrarisch adviesbureau met een homeopathische werkwijze

Er zijn diverse adviesbureaus die zich specifiek richten op de agrofood sector. Deze bureaus hanteren verschillende werkwijzen. Zo zijn er bijvoorbeeld agrarische adviesbureaus die een diagnose stellen aan de hand van uiterlijke kenmerken van koeien. Als na het naleven van adviezen van een dergelijk agrarisch adviesbureau gezondheidsklachten bij koeien verergeren, is het raadzaam om een […]


Financieel belang eigenaar speelt toch rol bij aanwijzing monument

Tot voor kort was het nog niet voorgekomen dat een besluit tot aanwijzing van een monument struikelde op het financiële belang van de eigenaar bij het voorkomen van die aanwijzing. Daar is met de uitspraak van 16 juli 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ‘Afdeling’) verandering in gekomen. De aanwijzing […]


Een loyaliteitsprogramma in het geval van medische hulpmiddelen ontoelaatbaar?

Met het doel om klanten te binden en meer omzet te genereren, maken diverse producenten gebruik van een loyaliteitsprogramma. Een dergelijk voornemen bestond ook bij een producent van medische hulpmiddelen. De vraag rees echter of een dergelijk loyaliteitsprogramma wel toelaatbaar is. Met name in het licht van de eisen omtrent bonussen en kortingen die verband […]