Martin Hemmer

Martin Hemmer

Advocaat IP & Technology

Bekijk volledig profiel »

Jelle Otten

Jelle Otten

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Martine Vidal

Martine Vidal

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Ronald van der Stap
Hugo Doornhof

Hugo Doornhof

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Schending privacyregelgeving kan u duur komen te staan

Al enkele jaren worden bedrijven gewaarschuwd voor de aanstaande Privacyverordening. Die Verordening zal inderdaad substantiële implicaties hebben voor bedrijven, al is het  alleen maar omdat de mogelijk door privacyautoriteiten op te leggen boetes substantieel zullen stijgen, van vrijwel niets (in Nederland) naar boetes van 1 miljard of 5% van de wereldwijde omzet van een onderneming. […]


De termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing; 41 dagen en geen dag langer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) hebben de twijfelachtige eer de eerste te zijn van wie een reactieve aanwijzing wordt vernietigd wegens een termijnoverschrijding. Een reactieve aanwijzing is een zware vorm van interbestuurlijk toezicht. Met een reactieve aanwijzing kunnen GS de inwerkingtreding van vastgestelde gemeentelijke bestemmingsplannen blokkeren. De mogelijkheid voor GS om een reactieve aanwijzing […]


Duidelijkheid over meldingenstelsel voor uitwegen

De wet kan van burgers en bedrijven vragen om een activiteit te melden bij de overheid, voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Op grond van de Wet milieubeheer heeft bijvoorbeeld te gelden dat een melding wordt gedaan als een bepaalde inrichting wordt opgericht of veranderd. Op grond van gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) moet het […]


Contractuele mediation clausule maakt de gewone rechter niet onbevoegd

Regelmatig komt in contracten de bepaling voor dat partijen eventuele geschillen aan mediation zullen onderwerpen. Wat voor gevolg heeft zo’n bepaling nu voor de bevoegdheid van de gewone rechter om van het geschil kennis te nemen? In een uitspraak van rechtbank Overijssel, gepubliceerd op 17 december 2014, ging het om een VOF overeenkomst waarin was […]


Ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Fryslân geschorst

Het rapen van kievitseieren is in beginsel verboden. In de provincie Friesland is het zoeken en rapen van kievitseieren echter een traditie waarvoor ontheffing van het verbod wordt verleend. Daartegen wordt al jaren geprocedeerd door de Faunabescherming, met wisselend succes. Bij uitspraak van 14 januari 2015 schorste de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State […]