Willemijn Schreuder
Machteld de Vries

Machteld de Vries

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Nico Broers

Nico Broers

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Annet de Rooij

Annet de Rooij

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Hugo Botter

Hugo Botter

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Stagnatieschade aannemer: tijdig en concreet in kennis stellen van de opdrachtgever?

Tijdig en concreet in kennis stellen De Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) heeft in een uitspraak van 19 maart 2015 (geschil nr. 34.753) een aantal duidelijke piketpalen geslagen omtrent het door een aannemer claimen van vertragingsschade. Door de RvA  werd – onder meer – geoordeeld dat een opdrachtgever tijdig en concreet in kennis […]


Bestuursorganen opgelet: Lager risico op verbeuren dwangsommen Wob door beperking wijzen van indienen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2015 drie interessante uitspraken gedaan over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Afdeling staat het bestuursorganen – wanneer zij daarvoor goede redenen hebben – toe de verschillende mogelijkheden van indienen van Wob-verzoeken en daaraan verwante geschriften te beperken. Het niet-gebruiken van de […]


De eerste WWZ-uitspraken zijn verschenen: de aanzegplicht leidt tot discussie

Aanzegplicht Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van het nieuwe artikel 7:668 BW een aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) schriftelijk te laten weten (1) of de arbeidsovereenkomst […]


Finale kwijting en uitbetalen verlofuren

Indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, worden de afspraken meestal opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst wordt vaak ook een artikel betreffende de finale kwijting opgenomen. Partijen nemen een dergelijke bepaling op om ervoor te zorgen dat alle mogelijke aanspraken uit de arbeidsovereenkomst zijn geregeld in de […]


Commissie houdt oog voor plaatselijk karakter steunmaatregelen

Op grond van artikel 107 lid 1 VWEU is van staatssteun enkel sprake, indien ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten plaatsvindt. In de regel wordt snel aangenomen dat sprake is van een (potentiële) beperking van het interstatelijk handelsverkeer. De Europese Commissie heeft echter zeker oog voor het plaatselijke karakter van (grond)transacties en bedrijfsactiviteiten. […]