Marlies Pierik

Marlies Pierik

Advocaat Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Daan Boot

Daan Boot

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Elias van Kampen
Tobias Schäfers

Tobias Schäfers

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Lotte Schat

Lotte Schat

Advocaat Shipping & Offshore

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Bijzondere omstandigheden: dwangsom ondanks verbeurte niet (volledig) ingevorderd

Indien een belanghebbende een aan hem door een bestuursorgaan opgelegde last onder dwangsom overtreedt, dan verbeurt hij de opgelegde dwangsom van rechtswege. De dwangsom is dan verschuldigd en het bestuursorgaan kan deze ook opeisen. Sterker nog, in de regel zal het bestuursorgaan deze moeten invorderen (de zogenaamde ‘beginselplicht tot invordering’). Dat is slechts anders als […]


Brandveiligheidseisen met betrekking tot zorgvastgoed

Dit blog is in samenwerking geschreven door Marlies Pierik en Ciaran O’Connor Verschillende media hebben recentelijk bericht over het toenemend aantal slachtoffers van brand onder ouderen. Brandweer Nederland kwam naar buiten met verontrustende cijfers. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn al acht mensen van 65 jaar of ouder overleden door brand. Dat is vier keer […]


Anouk Hofman & Jamaal Mohuddy: Hoge Raad geeft nadere richtlijnen voor de toetsing van de hoogte van bouwleges

Dit blog is in samenwerking geschreven door Anouk Hofman en Jamaal Mohuddy Bij de realisatie van grote bouwprojecten lopen de door gemeenten te verlangen bouwleges al gauw in de tonnen. Bij zo grote bedragen rijst al snel de vraag of de door de gemeente te verrichten werkzaamheden het verlangen van zo’n hoog bedrag aan leges […]


De toepassing van het kartelverbod in ‘staatssteun’-zaken

In toenemende mate worden ondernemers alert op de mogelijk concurrentievervalsende effecten van overheidsingrijpen. Een mooi voorbeeld daarvan vormt een vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit september 2013, waarin eisers (lokale muziekstudio’s) de plaatselijke overheid aanspreken op diens overeenkomst ten gunste van een andere onderneming (in dit geval een stichting die economische activiteiten via een muziekmakerscentrum […]


Raad van State volgt Europees Hof: off spec stookolie is geen afvalstof

In de uitspraak van 2 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over de vraag of stookolie die niet aan de afgesproken specificaties voldoet (off spec is), kwalificeert als een afvalstof. Volgens de Raad van State is dat niet het geval indien de partij stookolie wordt teruggegeven aan de […]