Merel Holtkamp

Merel Holtkamp

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Tobias Schäfers

Tobias Schäfers

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Asmara Kalter

Asmara Kalter

Paralegal Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Daan Boot

Daan Boot

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Egbert de Groot

Egbert de Groot

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Een Amsterdamse exploitatievergunning voor passagiersvervoer over water door een Nederlander: onnodige prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak over de Dienstenrichtlijn

Op 9 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee zaken, die zich afspelen in Amsterdam, prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van de Dienstenrichtlijn. In deze zaak gaat het om een exploitatievergunning voor passagiersvervoer over water. We hebben hier te maken met een Nederlandse ondernemer die al gedurende een aantal jaren van de gemeente […]


Een Amsterdamse exploitatievergunning voor een Nederlands raamprostitutiebedrijf: opmerkelijke prejudiciële vragen door de Afdeling bestuursrechtspraak

Op 9 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee zaken die zich afspelen in Amsterdam, prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van de Dienstenrichtlijn. In deze zaak heeft de burgemeester van Amsterdam aan een Nederlandse exploitant een vergunning geweigerd voor twee raamexploitatiebedrijven, omdat de exploitant kamers verhuurt aan Hongaarse […]


‘Ontwrichting’ in de Provinciale Ruimtelijke Verordening

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in een recente uitspraak van 4 februari 2015 (nr. 201404564/1/R6) gebogen over de vraag of een bepaling uit een Provinciale Ruimtelijke Verordening (een PRV) onverbindend is. Thomas Sanders en ik hebben over dit onderwerp onlangs een artikel geschreven (verschenen in Bouwrecht 2015/9). Met deze uitspraak […]


Faillissement Vennootschap onder Firma leidt niet langer automatisch tot faillissement van de vennoten

Een Vennootschap onder Firma (Vof) is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding tussen de vennoten van de Vof gericht op de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam in een duurzaam samenwerkingsverband. De vof heeft een (van de vermogens van de vennoten) afgescheiden vermogen maar heeft geen rechtspersoonlijkheid zoals een besloten of naamloze vennootschap. Ondanks het […]


Tweedehands aanbieden van digitale producten

Aanleiding voor deze blog is de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 20 januari 2015. In deze uitspraak heeft het hof geoordeeld dat het verhandelen van legaal gedownloade e-books via de website Tom Kabinet niet onrechtmatig dan wel inbreukmakend is jegens rechthebbenden.[1] Tom Kabinet en de Nederlandse Uitgeversverbond Tom Kabinet heeft een website onder het […]