Marlies Pierik

Marlies Pierik

Advocaat Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Sjoerd Oosterhuis

Sjoerd Oosterhuis

Advocaat Ondernemingsrecht / M&A

Bekijk volledig profiel »

Daan Boot

Daan Boot

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Jacob Henriquez

Jacob Henriquez

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Jelle Otten

Jelle Otten

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Integriteit bij gemeenten: zoeken naar balans tussen zuiverheid & werkbaarheid

Integriteit staat flink in de belangstelling. Op donderdag 11 september 2014 kwamen lokale bestuurders en ambtenaren bijeen in het Amsterdamse Artis om zich over dit onderwerp verder te laten informeren en mee te doen aan de discussie hierover. De drie sprekers, Muel Kaptein, Hugo Doornhof en Bart Roozendaal, kozen ieder hun eigen invalshoek om het thema […]


Wet werk en zekerheid – wijzigingen per 1 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Op arbeidsrechtelijk gebied heeft dit vele wijzigingen tot gevolg. De verschillende wijzigingen zullen gefaseerd worden ingevoerd tussen 1 januari 2015 en 1 april 2016. Welke wijzigingen vinden plaats per 1 januari 2015 en waar dient u rekening mee te […]


Eindigt de managementovereenkomst van rechtswege bij ontslag bestuurder?

Bijna tien jaar geleden oordeelde de Hoge Raad in de zogenoemde 15-april-arresten dat een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslag van een bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders (‘Ava’), ook tot gevolg heeft dat zijn arbeidsovereenkomst met de vennootschap van rechtswege eindigt. Hoewel deze arresten veel duidelijkheid hebben gebracht, zijn er tevens vragen onbeantwoord gebleven. Een van […]


Inkopers of bestuurders: Vragen bij aanbestedingen ‘Even ACM bellen’?

Deze week wordt door de ACM extra aandacht besteed aan publieke aanbestedingen. Tijdens deze week zit een team van experts bij de telefoon om alle vragen omtrent publieke aanbestedingen van inkopers en bestuurders te beantwoorden. In haar persbericht wijst de ACM expliciet op de mogelijkheid om vragen te stellen over de inkoop van WMO-zorg. Dit lijkt mij, […]


Bestuursverbod voor malafide bestuurders in aantocht

Onlangs is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend in verband met de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod in de Faillissementswet. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan één van de actiepunten uit het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude of die zich […]