Thomas Sanders

Thomas Sanders

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Sabina Smallegange

Sabina Smallegange

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Marlies Pierik

Marlies Pierik

Advocaat Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Marc Wintgens

Marc Wintgens

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Hugo Doornhof

Hugo Doornhof

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Het bestemmingsplan blijft leidend voor het bepalen van de onteigeningswaarde en inbrengwaarde

Op 18 februari 2015 is een belangwekkende uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (201404016/1/R6) voor het onteigeningsrecht. De uitspraak gaat over de toepassing van artikel 40 c van de Onteigeningswet (Ow). Artikel 40 c Ow; uitzondering op de hoofdregel Artikel 40 c Ow vormt een billijkheidscorrectie (uitzondering) op de hoofdregel […]


Bestuurder zonder benoemingsbesluit?

Wanneer ontslag dreigt voor een bestuurder komt het nogal eens voor dat de bestuurder zich op het standpunt stelt geen bestuurder te zijn. Hij kan aangeven dat een benoemingsbesluit ontbreekt, of dat er wel een benoemingsbesluit is maar dat hij de benoeming nooit heeft geaccepteerd. De vennootschap die zich op het bestuurdersschap beroept zal in […]


Stikstofdepositie en mitigerende maatregelen: de uitspraak Buitenring Parkstad Limburg 2012

Het evenwicht tussen het beschermen van natuur en het ontwikkelen van infrastructuur is wankel. Dit geldt des te meer wanneer de ontwikkeling zal leiden tot meer stikstofdepositie op de te beschermen natuurgebieden. Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015 (met kenmerk 201207642/1/R1) blijkt dat een toename […]


AFM oordeelt mild over afdelingen Bijzonder Beheer – en terecht!

AFM Rapport over Bijzonder Beheer positief Op donderdag 26 maart 2015 publiceert de AFM een rapportage over de afdelingen Bijzonder Beheer bij vier grootbanken in Nederland. Door de financiële crisis belanden steeds meer bedrijven bij deze afdeling van de banken die erop is gericht om bedrijven in moeilijkheden te begeleiden.[1] De afgelopen tijd is er […]


Proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Het is mogelijk om in een arbeidsovereenkomst een proeftijd overeen te komen. Op grond van dit proeftijdbeding kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd worden. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen aldus vrijblijvend bezien of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Het proeftijdbeding moet wel aan een aantal vereisten […]