Marije Osse

Marije Osse

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Thomas van Kuilenburg

Thomas van Kuilenburg

Advocaat Ondernemingsrecht / M&A

Bekijk volledig profiel »

Asmara Kalter

Asmara Kalter

Paralegal Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Susanne Smits

Susanne Smits

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Annet de Rooij

Annet de Rooij

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Ben je ziek als je niet kan werken vanwege een geslachtsveranderende operatie?

Trans·sek·su·eel: “naar het gevoel behorend tot de andere sekse dan die waartoe hij of zij bij de geboorte de lichamelijke kenmerken had en een geslachtsverandering verlangend of ondergaan hebbend.” Transseksualiteit komt niet heel vaak voor. Ongeveer 1 op de 10.000 mannen en 1 op de 30.000 vrouwen is transseksueel (VUmc: Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie, […]


Is er vanaf 1 november nog vliegverkeer vanaf Lelystad Airport mogelijk?

Dit blog is in samenwerking geschreven met Hugo Doornhof. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport zich in de toekomst zal ontwikkelen tot de zogenaamde twin-airport van Schiphol: Lelystad Airport moet op termijn ruimte gaan bieden aan 45.000 niet mainport-gebonden vliegtuigbewegingen per jaar. In dat kader is Lelystad Airport in artikel 8.1 van de Wet […]


Aanbesteding Wmo 2015: tweede ronde, nieuwe kansen?

De invoering van de Wmo in 2007 verliep niet zonder slag of stoot. Ook de overheveling van een aantal aanvullende zorgtaken die nu nog onder de AWBZ vallen naar de Wmo, zoals begeleiding en dagbesteding, vergt veel flexibiliteit en creativiteit van zowel gemeenten als zorgaanbieders. De uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland van […]


ICT-ers: pas op met dialoog ACM!

Dit blog is in samenwerking geschreven met Sabina Smallegange. Gisteren heeft het Openbaar Minister (“OM”) in navolging van de aankondiging van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) bevestigd een onderzoek te hebben gestart naar de fraude, corruptie en prijsafspraken in de ICT- sector die aan het licht zijn gekomen door Zembla. De ACM heeft bevestigd […]


Kwalificatie van het strekkingsbeding in mededingingsbeperkende overeenkomsten: nader onderzoek vereist!

In het mededingingsrecht bestaat van oudsher een onderscheid tussen enerzijds afspraken tussen ondernemingen die als doel hebben de mededinging te beperken (zogenaamde ‘strekkingsbedingen’), en anderzijds afspraken die tot gevolg hebben dat de mededinging wordt beperkt. Artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (“VWEU”) verbiedt immers overeenkomsten die ‘ertoe strekken of ten […]