Vincent Bergwerf
Barend Verkerk

Barend Verkerk

Advocaat Ondernemingsrecht, Insolventie & Procesrecht

Bekijk volledig profiel »

Stefan van de Sande

Stefan van de Sande

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Sabina Smallegange

Sabina Smallegange

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Ronald van der Stap
Alle bloggers »

Tijdelijke overeenkomst als noodoplossing

Aanbestedingsprocedures duren soms langer dan van te voren voorzien, bijvoorbeeld als gevolg van een juridische procedure. Het zou dan noodzakelijk kunnen zijn om – tot aan het moment waarop definitieve gunning plaatsvindt – een tijdelijke overeenkomst te sluiten. De vraag is of het sluiten van een dergelijke overeenkomst is toegestaan, en zo ja, of de […]


Huisvestingswet 2014: snel aan de slag met de vaststelling van een nieuwe huisvestingsverordening

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)’, als hamerstuk aangenomen. In de Huisvestingswet 2014 is opgenomen dat gemeenten alleen nog mogen sturen op de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad via een huisvestingsverordening. De […]


Alfahulp ook onder Wmo 2015 niet inzetbaar als naturavoorziening

Onder de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning is het duidelijk: voor hulp bij het huishouden kan ingeval van zorg in natura geen alfahulp worden ingezet. Bij zorgaanbieders en gemeenten bestaat echter onduidelijkheid of dat straks onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 nog steeds niet mogelijk is. Hoe zit het nu? Alfahulpen onder de huidige Wmo De […]


Producent medische hulpmiddelen dient distributeurs te informeren, zelfs als geen recall is gelast

Producenten kiezen er regelmatig voor om voor verschillende landen exclusieve distributeurs aan te stellen. Uiteraard mag worden verwacht dat de producent de distributeur op de hoogte stelt van de voor het product relevante ontwikkelingen. Het is dus van belang dat producenten bepaalde signalen adequaat oppakken. Zo blijkt uit een recente uitspraak namelijk dat het verzwijgen […]


Eenheid in markttoezicht ACM vanaf 1 augustus 2014

Sinds 1 augustus is de stroomlijningswet van kracht. Deze moet het instrumentarium en de procedures van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de terreinen van het mededingingstoezicht, het sectorspecifiek markttoezicht en de consumentenbescherming efficiënter, kwalitatiever en effectiever maken. Doordat de ACM is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post […]